Skip to main content

Partners van Capelle Business Plaza

Radio Capelle

  • Essebaan 55
  • 2908 LJ
  • Capelle aan den IJssel

Over Radio Capelle

Radio Capelle is de lokale publieke omroep van Capelle aan den IJssel.

De uitzendingen van Radio Capelle en de kabelkrant van Capelle.tv worden dagelijks mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers.

Ook de organisatie achter de lokale omroep bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

De stichting heeft tot doel:

  • Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Capelle aan den IJssel, hierna te noemen de gemeente;
  • Het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
  • De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
  • Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.