Skip to main content

Irado zorgt voor een schone en verzorgde leefomgeving, voor jou en voor onszelf

Auteur: Irado

We adviseren bedrijven en gemeenten, scholen en het bedrijfsleven over afvalbeheer, onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren ervan.

Afvalbeheer

Irado verzorgt de gescheiden huishoudelijke afvalinzameling voor de gemeenten Capelle aan den IJssel, Schiedam, Rozenburg en Vlaardingen. Dat doen we voor circa 105.000 huishoudens! We zamelen het gescheiden afval in van minicontainers aan huis en van boven- en ondergrondse containers. Bij onze milieustraten kun je zelf jouw afval brengen. Liever praten we niet meer over afval, maar over grondstoffen. We denken voortdurend na over hoe we jouw afval/grondstoffen zo efficiënt mogelijk kunnen inzamelen. Met de grootst mogelijke milieuwinst.

We hebben veel kennis van afvalbeheer. Naast inzamelen helpen we inwoners ook om het afval beter te kunnen scheiden of zelfs de hoeveelheid afval te verminderen. Met gemeentelijk beleidsadvies, communicatiecampagnes, voorlichting en educatie. Via de website, sociale media (Facebook, Twitter en Instagram), de Irado-app en lokale media. En natuurlijk gaan we graag persoonlijk met je in gesprek.

Beheer openbare ruimte

Ook op het gebied van het beheer van de openbare ruimte zijn we veelzijdig. In Capelle aan den IJssel en in Vlaardingen verzorgen we het groenonderhoud en reiniging van de openbare ruimte in verschillende wijken. In Schiedam onderhouden we de openbare ruimte. Naast het groenonderhoud en straatreinigen verzorgen we bijvoorbeeld ook bestratings- en civiel werkzaamheden en onderhouden we sportvelden, straatmeubilair en speeltoestellen. Scholen en (wijk)verenigingem kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij opruimacties.

Wat we doen, doen we graag, goed en samen!

Daarnaast leveren we nog diverse diensten aan andere gemeenten en regionale Midden- en Kleinbedrijven in Zuid-Holland. Het zorgen voor ‘buiten’ staat voorop. We werken dan graag samen. Met inwoners bijvoorbeeld, bij beleidsontwikkeling van afvalreductie en bij het schoonhouden van de openbare ruimte. Met Stroomopwaarts bijvoorbeeld, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden of een leerwerkstage aan te bieden. En we geven taalles aan mensen met taalachterstand.

Samen met onze opdrachtgevers, de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel, streven we naar een duurzame samenleving. Op het gebied van afvalscheiding en -reductie levert Irado, als specialist op het gebied van afvalbeheer waar mogelijk een bijdrage.

Duurzaamheid

Themapartner

Wij geven om een schone en leefbare stad. Net als jij. ‘Buiten’ is van ons allemaal. Daar leven we en groeien we. We zijn onderweg naar ons werk, we spelen in het park, spreken er af met familie en vrienden. Deze openbare ruimte delen wij met elkaar. En, in deze ruimte werken wij.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u eens met onze Themapartner van gedachten wisselen?